Wycieczka w rosyjskie strony

Wycieczka w rosyjskie strony

Chcąc zwiedzić rosyjską część Europy wielu z nas wybierze z pewnością stolicę i największe miast tego kraju – Moskwę. Nic dziwnego, gdyż Moskwa stanowi najważniejszy ośrodek polityczny, gospodarczy, kulturowy, religijny, finansowy, edukacyjny, komunikacyjny a także turystyczny Rosji. Wśród zabytków, które wręcz należy zobaczyć będąc na wycieczce w Moskwie są: Kreml moskiewski, Plac Czerwony w raz z Cerkwią Wasyla Błogosławionego, Mauzoleum Lenina oraz Wierchnije Torgowyje Riady (GUM), Klasztor wraz z cmentarzem Nowodziewiczym, Cmentarz Wagańkowski, Galerię Trietiakowską, Patriarsze Pruby, ulice Arbat oraz Nowy Arbat, Łubianke wraz z placem Łubiańskim, Synagoge Chóralną, pałac Kuskowo a także taras widokowy zlokalizowany na Worobiowych Gorach. Kreml moskiewski jest grodem warownym zlokalizowanym na wzgórzu przy lewym brzegu rzeki Moskwy. Rozpościera się na niebagatelną przestrzeń wynoszącą dwadzieścia osiem hektarów. Na terenie Kremla możemy zwiedzić dwa ogromne dzieła sztuki ludwisarskiej: dzwon Car kołkom powstały w roku 1735 stanowiący największy dzwon na świecie a także jedną z największych na świecie armat Car puszka powstałą w 1586 roku. Wśród sakralnych zabytków Kremla na największa uwagę zasługują Sobory: Zaśnięcia NMP, Zwiastowania oraz Sobór Archangielski, dzwonnica Iwana Wielkiego oraz cerkiew Złożenia Szat. Ponadto na Kremlu można zobaczyć: arsenał, zbrojownia kremlowska, mury i baszty obronne a także barbakan Kutafja.