Warta zobaczenia Australia

Warta zobaczenia Australia

Australia jest jedynym państwem na świecie zajmującym cały kontynent. Od wschodu i północy oblewają ją wody Oceanu Spokojnego, od zachodu i południa Oceanu Indyjskiego. W Australii można wyróżnić trzy regiony: Wielkie Góry Wododziałowe, Wyżynę Zachodnią i Nizinę Środkowoaustralijską. Wielkie Góry Wododziałowe znajdują się u wschodnich wybrzeży kraju, ich najwyższy szczyt to Góra Kościuszki. Wyżyna Zachodnia zajmuje zachodnią i część obszarów w środkowej części kontynentu. To głównie tereny pustynne. Na Nizinie Środkowoaustralijskiej znajdziemy rzeki okresowe. Rdzenni mieszkańcy Australii to Abotygeni, tępieni w bezmyślny i okrutny sposób przez białych osadników. Jako duży i różnorodny kraj Australia przyciąga wielu turystów, dla których wyprawa do niej na długo pozostaje niezapomianym przeżyciem. Przybywający na kontynent turysta napotka wiele skrajności. Zobaczy tropikalny las i wydmy na pustyni, Złote Wybrzeże i Wielkie Góry Wododziałowe. Niepowtarzalny urok mają też monotonne i płaskie równiny ze skalnymi ostańcami, wśród których jest Ayers Rock, czyli święta skała Aborygenów, a największa na świecie rafa koralowa to jedna z większych atrakcji turystycznych kraju. W Australii odnajdziemy wiele polskich śladów. Badaczem Australii był polski geograf Edmund Strzelecki, jego imię nosi najwyższa góra Australii.