Rzym miał swoich własnych bogów

Rzym miał swoich własnych bogów

Wybierając się na wycieczkę do krajów śródziemnomorskich nie można nie zwiedzić Rzymu. Rzym jak wszyscy wiedza jest stolicą Włoch. Leży on w środkowej części Italii, w otoczeniu siedmiu wzgórz i nad rzeką Tybr. Historia tego miasta jest liczona od 753 r. p.n.e. Według legendy nazwa wywodzi się od imion Romulusa i Remusa, dwóch braci wykarmionych przez wilczyce, Romulus był założycielem Rzymu. Zgodnie z badaniami historyków miasto powstało w epoce żelaza, a jego pierwszymi mieszkańcami byli pasterze owiec, którzy z czasem zajęli się rzemiosłem i handlem. Rzym miał swoich własnych bogów. Najważniejszymi z nich byli Jupiter i Mars. W czasie rozrastania się państwa rzymskiego do bóstw już istniejących dołączały nowe z nowych terenów. Z Egiptu dotarła bogini Izyda, a z Persji Mitra. Otwartość Rzymu na nowe religie powodowała, że w mieście powstawało wiele świątyń i obchodzono bardzo dużo różnych świąt. Bodom w ofiarach składarko zwierzęta oraz skarby. Po tamtych odległych czasach w Rzymie zostało wiele zabytków. Do najsławniejszych z nich należy Colosseum. Budowla zadziwia swoją wielkością i rozwiązaniami technicznymi. W przeszłości było to miejsce gdzie odbywały się krwawe igrzyska, a w obecnych czasach jest dowodem na to, że dawni budowniczowie potrafili stworzyć niesamowite budowle bez współczesnej nam techniki.