Najmniejsze państwo świata

Najmniejsze państwo świata

Najmniejsze państwo świata to Watykan. Watykan, siedziba papieża oraz wielu instytucji kościoła katolickiego położony jest w zachodniej części Rzymu. Jego mieszkańcy to przede wszystkim księża, zakonnicy i urzędnicy kościelni. Od Rzymu Watykan jest prawie całkowicie odgrodzony średniowiecznym murem, a w jego skład wchodzi zespół kościelno-pałacowy, ogrody, gmachy galerii i muzeów. Formalna, choć nie oznaczona granica pomiędzy państwem Watykańskim a Włochami przebiega przez plac świętego Piotra. Watykan przyciąga zarówno pielgrzymów jak też zwyczajnych turystów. Najcenniejszym zabytkiem jest Bazylika świętego Piotra, której sylwetka zwieńczona jest kopułą Michała Anioła. Główny ołtarz bazyliki znajduje się nad grobem świętego Piotra. Jego lokalizacja została ostatecznie potwierdzona wykopaliskami przeprowadzonymi w latach pięćdziesiątych XX wieku. Przez całą dobę przy ołtarzu płonie 99 świec. Muzea i pałace watykańskie kryją w swych wnętrzach niewymierne bogactwo w postaci dzieł sztuki gromadzonych przez wieki przez kolejnych papieży. Jedne z najstarszych i najbogatszych zbiorów manuskryptów i książek posiada Biblioteka Watykańska. W Sali Sykstyńskiej eksponowane są białe kruki, wśród nich rękopis Biblii pochodzący z IV wieku. Wybór nowego papieża ogłaszany jest z Loży Błogosławieństw.